Όροι Τιμοκαταλόγου

Σχετικά με τις ώρες πρόβας:
• Οι ώρες πρόβας των πακέτων προσφορών 12H, 24H & 32H προγραμματίζονται, προπληρώνονται και έχουν διάρκεια έως την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα.
• Αλλαγές στις προγραμματισμένες πρόβες του μήνα είναι εφικτό να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές ώρες στο υπόλοιπο πρόγραμμα.
• Σε περιπτώσεις ακύρωσης πρόβας την ίδια ημέρα όπου αυτή ήταν προγραμματισμένη, αναπληρώνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ακύρωση ανά μήνα (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές ώρες).
• Οι ώρες πρόβας του πακέτου 16 PLUS προπληρώνονται και έχουν ισχύ 3 μήνες.

Σχετικά με τις ΔΩΡΕΑΝ Stereo ηχογραφήσεις:
• Οι Stereo ηχογραφήσεις σκοπό έχουν την μετέπειτα παρακολούθηση της πρόβας απο τους μουσικούς για παρατηρήσεις και βελτίωση της απόδοσης τους. Έτσι λοιπον μιξάρονται πρόχειρα κατά την διάρκεια της ηχογράφησης και δεν έχουν περιθώριο περαιτέρω επεξεργασίας.
• Το mixdown θα ανεβαίνει στο Cloud Folder του εκάστοτε καλλιτέχνη κατά το τέλος κάθε πρόβας σε ένα ενιαίο αρχείο ήχου, σε Mp3 stereo format 44.1Khz 16Bit 320Kbps και θα παραμένει διαθέσιμο για τουλάχιστον έναν μήνα.

Σχετικά με τις ΔΩΡΕΑΝ Πολυκάναλες ηχογραφήσεις:
• Οι πολυκάναλες ηχογραφήσεις θα πραγματοποιούνται την τελευταία πρόβα κάθε τριμήνου και θα έχουν μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης τα 80′ (Ο υπόλοιπος χρόνος θα χρησιμοποιείται για πρόβα και την προετοιμασία της ηχογράφησης)
• Το mixdown θα ανεβαίνει στο Cloud Folder του εκάστοτε καλλιτέχνη εντός των επόμενων 3 ημερών σε ένα ενιαίο αρχείο ήχου, σε Mp3 stereo format 44.1Khz 16Bit 320Kbps και θα παραμένει διαθέσιμο για τουλάχιστον έναν μήνα.
• Η Athensmusic Group διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει επιλεκτικά στο κανάλι της στο Youtube το σύνολο ή απόσπασμα των ηχογραφήσεων.
• Περαιτέρω απαίτηση μίξης/επεξεργασίας χρεώνεται 20€/ώρα.
• Σε περίπτωση απαίτησης των αρχείων ήχου ή *Cubase project για δική σας χρήση ή επεξεργασία, μπορείτε να τα αποκτήσετε με 2€ ανά κανάλι για τα αρχεία ήχου ή 15€ το *Cubase project.

Athensmusic Group χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοση Cubase 10 Pro, ενδεχομένως τα αρχεία αυτά να μην είναι συμβατά με παλιότερες εκδόσεις Cubase. Επίσης η μίξη του εκάστοτε project αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Athensmusic Group, έτσι σε περίπτωση αγοράς του Cubase project σας αυτό θα σας παρέχεται σε default mixer settings.